Underhåll

För att ha glädje och nytta av dina träfönster under lång tid är det viktigt att vara noga med underhållet.

Fönster är väldigt utsatta för väder och vind, och de ska också tåla skillnaden mellan inne- och utetemperatur, vilken kan vara stor i vårt svenska klimat.
Temperaturskillnader och fuktpåverkan skapar rörelse i naturliga material som trä, och ett fönster är ganska komplext med många fogar som ska hålla tätt och olika material som ska samverka. Tar vi dessutom med i beräkningen att solens ultravioletta strålar bryter ned trä, så förstår vi hur utsatta fönsterna i våra hus är.

Det är bra att ta som vana att gå igenom sina fönster en gång om året. Smörj gångjärn och spanjoletter och rengör tätningslister vid behov. Kolla kitt och målningen på utsidan. Det är också viktigt att hålla fönstren rena från smuts och damm, då smuts binder fukt. Ett litet tips från oss är att ta översynen i samband med vårputsningen av fönsterna. Ett naturligt tillfälle när man ändå grejar med sina fönster och man kan upptäcka eventuella skador efter hösten och vintern direkt.

Du behöver måla om dina fönster mer ofta än övriga huset, men för att fördröja underhållet kan man ha extra koll på nedre delar på båge, dörrblad och karm, samt skarvar och profiler, då det är delar som är som mest utsatta för väder och vind.

Grundmålade och omålade fönster och fönsterdörrar ska slipas och färdigmålas innan de monteras. För att få bäst resultat rekommenderar vi att det görs inom en månad från leverans. Kom ihåg att måla alla sidor, även över- och undersidor, samt spröjs och inuti glasöppningar. Tätningslister monteras efter målning.

Några tips:

  • Tvättning av målade ytor fungerar bra med ett milt tvättmedel, glas och kitt rengörs med fönsterputs. Vid hårt nedsmutsat kitt kan tex. T-röd fungera (använd ren trasa och torka åt samma håll, gnugga inte!).
  • Måla inte över tätningslister. Skadas de kan du få problem med fönsterdrag och imma på fönstren.
  • Måla inte heller över beslag, med undantag för gångjärn och hörnjärn. Ev kontrollmärken ska du inte heller måla över.
  • Dörrtrösklar oljas bäst in med tex. teakolja.