montering

Rätt och riktigt montage är en förutsättning för att du ska få bästa möjliga funktion av dina nya fönster och fönsterdörrar

Vid infästning av fönster och dörrar rekommenderar vi att man använder justerbar karmskruv, för att ha möjlighet att efterjustera karmen. Använd aldrig fogskum eller liknande vid montage eftersom det omöjliggör efterjustering. Vid montage med fogskum gäller inga garantier.
När man ska montera fönsterbleck är det också viktigt att man gör rätt. Felaktigt monterat fönsterbleck kan förkorta livslängden avsevärt på fönster, även om själva fönstermontaget är korrekt gjort. Viktigt vid montering av fönsterblecket mot karmbottenstycket är att karm/fönsterbleck blir en enhet som håller tätt. Det är mycket viktigt att fogmassa läggs i fönsterbleckspåret på karmen innan blecket monteras. Annars är risken stor att vatten sugs in mellan bleck och karm, och om inte fukten hinner ”luftas ut” utan stannar kvar leder det till rötskador på fönstret. Blecket ska också förborras och skruvas så att karmens underkant inte spricker.
Det är viktigt att fönster monteras på fackmannamässigt vis. Rådgör gärna med din snickare om du är osäker.