Garantier

Våra garantier förutsätter fackmässig montering och underhåll

  • Funktionsgaranti gäller två år från leveransdagen avseende utförande av träarbete, funktion och beslagning.
  • 10 års garanti mot kondens i isolerglas.
  • 10 års garanti på kittets vidhäftning mot glaset.
  • 5 års garanti på röta i trädetaljer.

Garantin gäller under förutsättning att lagring, montering och underhåll gjorts enligt gällande föreskrifter (garantin gäller inte för fönsterfunktionen där montering av fönster/dörr är gjord med skum).
Garantin gäller ej för transportskador, dessa ska anmälas omgående enligt ABM 07.
Övrig glasgaranti gäller enligt riktlinjer från Svensk Planglasförening (www.svenskplanglas.se)

Kulturfönster står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av tex. larm och extralås.
Vid leverans av ej färdigmålade fönster/dörrar gäller inga garantier som omfattas av röta och liknande. Mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar. Därför lämnas inga garantier för fönster/fönsterdörrar målade i NCS S 7000 eller högre.

Vid tillfälle då kund reklamerar produkt som inte är korrekt behandlad, monterad eller hanterad förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för besiktning.
Vid förvaring av fönster och fönsterdörrar under längre tid skall de ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak, väl skyddade från nederbörd, nedsmutsning och markfukt.
Vid leverans skall godset synas så att inga transportskador finns. Vid dolda skador som upptäcks vid uppackning ska detta anmälas till info@kulturfonster.eu med tydlig information om skadan och gärna också fotografier. Reklamation godkänns ej om varan är monterad. Montering av felaktig vara innebär att kund har godkänt varan som felfri och någon ersättning kommer inte att utgå.
Önskas en speciell garantisedel kan den fås på förfrågan från Kulturfönster i Lenhovda AB, annars är fakturan tillräcklig som garantibevis.