Specifikation 2+1 Fönsterdörr, Standardutförande

2+1, 4 MM FLOAT Y-BÅGE, ISOLERGLASKASSET I-BÅGE

Virke Stamblocksfuru (kärnvirke)
Tröskel Massiv ek
Bärgångjärn Gångjärn 1228, förzinkat stål
Spanjolett Spanjolett med broms
Handtag Kulturfönster standard på insidan
Grundmålning 1 lager US-grund typ Akzo Nobel färgsystem
Toppmålning
Standardkulör NCS S 0502-Y
Kitt LASEAL
Fyllning Y-båge 10 mm HDF
Fyllning I-båge 10 mm HDF/17 mm Polystyren
Glas Y-båge 4 mm float
Glas I-båge 2-glas isolerkassett D4-9 energi argon
Glasning Kittad Y-båge, glaslist I-båge
Bredd Modulmått*, minus 20 mm
Höjd Modulmått*, minus 20 mm
Karmdjup 115 mm
Spröjs (tillval) Fasta äkta spröjs i ytterbåge, 22 mm.

* Modulmått – se förklaring och exempel: » mått