Specifikation 1+1 Fönsterdörr, Standardutförande

1+1, 4 MM FLOAT I Y- OCH I-BÅGE.

Virke Stamblocksfuru (kärnvirke)
Tröskel Massiv ek
Bärgångjärn Gångjärn 1228, förzinkat stål
Spanjolett Spanjolett med broms
Handtag Kulturfönster standard på insidan
Grundmålning 1 lager US-grund typ Akzo Nobel färgsystem
Toppmålning
Standardkulör NCS S 0502-Y
Kitt LASEAL
Fyllning Y-båge 10 mm HDF
Fyllning I-båge 10 mm HDF
Glas Y-båge 4 mm float
Glas I-båge 4 mm float
Glasning Kittad
Bredd Modulmått*, minus 20 mm
Höjd Modulmått*, minus 20 mm
Karmdjup 115 mm
Spröjs (tillval) Fasta äkta spröjs i ytterbåge, 22 mm. Kan även fås i innerbåge.

* Modulmått – se förklaring och exempel: » mått