Luftbefruktnings

Bättre arbetsmiljö för våra medarbetare ger nöjdare kunder!

Vi har investerat i ett luftbefuktningssystem i fabriken från Sibe. Genom totalt fyra anordningar i taket (den på bilden) och några utplacerade sensorer runt om i fabriken kan vi nu anpassa så att luftfuktigheten är optimal. Vilket innebär en hel del positiva påföljder för både våra medarbetare och produkter, vilket i slutändan generera ett bättre resultat för våra kunder.

Luftbefuktning är viktigt inom träindustrin för att minska rörelser och öka formstabiliteten i trä. Det hjälper till att motverka storleksförändringar, propellervridningar och skeva skivor. Materiallager befuktas för att bibehålla rätt fuktkvot i träet och för dammbekämpning, kylning. Luftbefuktning är även effektiv för lackeringsprocesser genom att minska dammspridning och statisk elektricitet, vilket förbättrar slutresultatet och kvaliteten på den lackerade ytan.

Luftbefuktning används också för att skapa ett bättre inomhusklimat för människor, särskilt för att motverka problem med torr luft som kan orsaka irriterade slemhinnor, torr hud och ögon. En högre relativ luftfuktighet minskar även spridningen av virus och minskar risken för sjukdomar.

Dela gärna!